ასოციაციის შესახებ

ასოციაციის შესახებ

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია /ICCA სამშენებლო ბაზარზე მოქმედმა სამშენებლო კომპანიებმა 2015 წელს დააარსეს.

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მისიაა, დაიცვას წევრი კომპანიების ინტერესები, ხელი შეუწყოს მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, სამშენებლო სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიების, სტანდარტების დანერგვას, ბაზრის გაჯანსაღებასა და სამშენებლო სექტორის გრძელვადიან განვითარებას.

ასოციაცია, სამშენებლო სექტორის განვითარების მიზნით, 4 ძირითადი პრიორიტეტული მიზნით მუშაობს.

ადვოკატირება-ლობირება;
განათლება, კვლევა, ადამიანური კაპიტალის განვითარება;
ნეთვორქინგი;
პროფესიული მხარდაჭერა და სხვა ბენეფიტები.
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის წევრების ძირითადი ნაწილი მსხვილ სამშენებლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მომუშავე მშენებელი კომპანიებია. ასოციაცია აერთიანებს, ამავე დროს, სამშენებლო მასალების, მწარმოებელ და იმპორტიორ კომპანიებს, სამშენებლო ტექნიკის დილერ, საზედამხედველო და საპროექტო სერვისების მიმწოდებელ კომპანიებს.

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია, ასოცირებული წევრების სტატუსის ქვეშ აერთიანებს ასევე კომპანიებს, რომლებიც თავისი საქმიანობით არაპირდაპირ დაკავშირებულები არიან სამშენებლო სექტორთან და თავისი საქმიანობით პირდაპირ ან ირიბად ხელს უწყობენ ასოციაციის ძირითადი მიზნების მიღწევას. 

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია ორიენტირებულია მუდმივ განახლებაზე, გაფართოებასა და განვითარებაზე, და ღიაა იმ კომპანიებთან და ორგანიზაციებთან სათანამშრომლოდ, რომელთა ხედვაც თანხვედრაშია ასოციაციის მიზნებსა და მიმართულებებთან.

ასოციაციის წევრი კომპანიები

დაგი

ფერი

სერვისი

პალადა

ელიტა ბურჯი

ინსი

ენსისი

ანაგი

ენერგონი

დინ გრუპი

ჯიარჯი

ლ ენდ ლ

სპეცჰიდრომშენი

 

ნექსია თიეი

ელიტ მოტორსი

არალი

მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია

ჯი არ სი

 

თიბისი ბანკი

ფოლადის სახლი

საქართველოს სალიზინგო კომპანია

ნოვა

მამისონი

უკრაინულ ქართული საინვესტიციო ჯგუფი

 

საქართველოს ბანკი

ლიბერთი ბანკი

ჯეოინვესტი

სადაზღვევო კომპანია ალფა

თიბისი ლიზინგი

თეგეტა კონსტრაქსშენ ექვიფმენთ

ოლ-პი ჯგუფი

 

სამშენებლო ლაბორატორია

Domsons Engineering and Construction

 

მინერალი

Belo & Company

ლეგი

პრაიმ ბეტონი

ატლას კორპ ჯორჯია

ჯითისი ჯგუფი

სიაისი ჯგუფი

ციტადელი

საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი

ჰაიდელბერგცემენტი

ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერი – GCMC

იორკ თაუერსი

საგა

დიკა 2010

როუდ ქონსთრაქშენ

ბიმ კუბი

აისი კომპანი

დაგი

ფერი

ელიტა ბურჯი

ინსი

ენსისი

ანაგი

ენერგონი

სერვისი

პალადა

დინ გრუპი

ჯიარჯი

ლ ენდ ლ

სპეცჰიდრომშენი

 

არალი

მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია

სამშენებლო ლაბორატორია

ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს

ციტადელი

დიკა 2010

ნექსია თიეი

ელიტ მოტორსი

ჯი არ სი

 

თიბისი ბანკი

ფოლადის სახლი

საქართველოს სალიზინგო კომპანია

ნოვა

სამშენებლო კომპანია მამისონი

უკრაინულ ქართული საინვესტიციო ჯგუფი

 

საქართველოს ბანკი

ლიბერთი ბანკი

ჯეოინვესტი

სადაზღვევო კომპანია ალფა

თიბისი ლიზინგი

თეგეტა კონსტრაქსშენ ექვიფმენთ

ოლ-პი ჯგუფი

 

Domsons Engineering and Construction

 

მინერალი

Belo & Company

ლეგი

პრაიმ ბეტონი

ატლას კორპ ჯორჯია

ჯითისი ჯგუფი

NTS

საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი

ჰაიდელბერგცემენტი

ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერი – GCMC

იორკ თაუერსი

საგა

ბიმ კუბი