პალადა

შპს „პალადა“-ს ერთ ერთი მთავარი მიმართულებაა ლიფტების, ესკალატორების, მოძრავი ბილიკების დაპროექტება, მიწოდება, მონტაჟი და სერვისი. კომპანია არსებობის მანძილზე ითვლის არაერთ საინტერესო პროექტეს მთელი საქართველოს მაშტაბით.
2006 წლიდან დღემდე, კომპანიას არ შეუწყვეტია განვითარებაზე ზრუნვა რაც გულისხმობს, სხვასხვა გამოფენებში მონაწილეობას, კვალიფიკაციის ამაღლების და გადამზადების კურსებზე ტექნიკური პერსონალის მივლინებას, ასევე თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას ,რაც საერთო ჯამში უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის პროდუქციის და სერვისის მიწოდებას მომხმარებლისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია