ICCA-ს გუნდი

ICCA-ს გუნდი

აღმასრულებელი დირექტორი

ანა საბახტარიშვილი

ოპერაციების გუნდის მენეჯერი

ნათია რუსაძე

იურისტი

სალომე სულაქველიძე

წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი

სალომე დეკანოსიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი

ბაკურ შავდია

კომუნიკაციების მენეჯერი

თათა ქაფიანიძე

 განათლებისა და დასაქმების კოორდინატორი

ლილე შალიკიანი