გზამკვლევი “გენდერულ ნიადაგზე ძალადობისა შევიწროების საკითხების პრევენცია და აღმოფხვრა სამშენებლო ინდუსტრიაში”

გზამკვლევი შეიქმნა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ორგანიზებით, კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრის (CIPE) მხარდაჭერით, პროგრამის South Caucasus, [...]

საავტომობილო გზების მშენებლობა – სახელმძღვანელო

ა(ა)იპ „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის“ და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) საგრანტო ხელშეკრულების შესაბამისად, პროექტის, „კერძო [...]

ვირუსის გავრცელების საპრევენციო კამპანია

ინფრასტრუქტურული პროექტების მშენებლობა, covid19-ის პირობებში,  მხოლოდ საქართველოს მთავრობის მიერ გაცემული, ვირუსის გავრცელების საპრევენციო ზომების მიღების [...]