გზამკვლევი “გენდერულ ნიადაგზე ძალადობისა შევიწროების საკითხების პრევენცია და აღმოფხვრა სამშენებლო ინდუსტრიაში”

გზამკვლევი შეიქმნა ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის ორგანიზებით, კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრის (CIPE) მხარდაჭერით, პროგრამის South Caucasus, Amplifying the Voice of Women Entrepreneurs in the Economic Recovery ფარგლებში.