ბემონი ინჟინერია და მშენებლობა

შპს  „ბემონი ინჟინერია და მშენებლობა“ წარმოადგენს სამშენებლო კომპანიას, რომელიც ფოკუსირებულია ენერგო-ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე და აქვს ჯანსაღი ამბიცია [...]

როუდ ქონსთრაქშენ

შპს „როუდ ქონსთრაქშენ“ დაარსდა 2015 წელს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო საქმიანობა, პროექტირება და სამშენებლო [...]

დიკა 2010

კომპანია „დიკა 2010“-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რემონტი. კომპანია 2010 [...]

ციტადელი

ციტადელის ისტორია 2011 წლიდან, სამშენებლო მასალების იმპორტით იწყება. კომპანიამ ამ დროის მანძილზე [...]

CIC Group

კომპანია CIC ჯგუფი (ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს)1999 წელს დაარსდა. წლების განმავლობაში განხორციელებული [...]

სამშენებლო ლაბორატორია

„სამშენებლო ლაბორატორია“ დაფუძნდა 2012 წელს. კომპანიას დღემდე ასობით პროექტი აქვს განხორციელებული, [...]

ა(ა)იპ “მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია“

ა(ა)იპ “მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ [...]

შპს არალი

შპს "არალი"-ს საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს მშენებლობა; კერძოდ: გზებისა და ხიდების მშნებელობა/ [...]

სპეცჰიდრომშენი

სს ,,სპეცჰიდრომშენი'' ჩამოყალიბდა 1995 წლის 8 დეკემბერს, ტრესტ ,,საქჰიდროენერგომშენთან" [...]