პრეზენტაციის უნარების გამომუშავებისა და სწავლების ტექნიკის ტრენერი

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA აცხადებს ტრენერის ვაკანსიას პროექტის ფარგლებში: „ევროკოდების[1] ადაპტაციის მხარდაჭერა ახალგაზრდა პროფესიონალთა სასწავლო პროგრამების მეშვეობით“, რომელიც ხორციელდება USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაწერით. პროექტი ითვალისწინებს ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამის ჩატარებას ევროკოდების ძირითადი პრინციპების შესწავლის მიმართულებით. 

ტრენერის ძირითადი მოვალეობები:  

 • აუდიტორიის სპეციფიკის გათვალისწინებით „პრეზენტაცაციის უნარების გამომუშავებისა და სწავლების ტექნიკის“  თემაზე სატრენინგო მასალის მომზადება და ტრენინგების ჩატარება;  
 • ტრენინგის მონაწილეების რბილი უნარების (Soft Skills) დახვეწა, რათა სამომავლოდ წარმატებით შეძლონ, დამოუკიდებლად ჩაატარონ ტრენინგები კონკრეტული მიმართულებით (ევროკოდები); 
 • ტრენინგების შედეგების შეფასების ანალიზი და შესაბამისი ანგარიშების მომზადება.  

ტრენერის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

 • მაგისტრის ხარისხი სოციალური/განათლების/ადამიანური რესურსების მართვის ფსიქოლოგიის, განათლების მეცნიერებების ან მომიჯნავე მიმართულებით; 
 • ტრენინგების ჩატარების მინიმუმ 4-წლიანი გამოცდილება (აღნიშნული მიმართულებით, მინიმუმ 2 წელი).   

პიროვნული თვისებები: 

 • ეფექტური კომუნიკაციისა  და პრეზენტაციის უნარები; 
 • ცოდნის გადაცემის, სწავლების უნარი; 
 • აუდიტორიის მართვის უნარი; 
 • გამართული წერითი და ვერბალური კომუნიკაციის უნარი. 

დეტალური ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ: 

 • თარიღი: ოქტომბერი – ნოემბერი, 2022, ჯამში 12.5 საკონტაქტო სთ. 
 • ტრენინგების გამართვის ადგილი: ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის სატრენინგო დარბაზი, ლუბლიანას 13ბ, თბილისი. საჭიროების შემთხვევაში, ტრენინგი შესაძლოა, წარიმართოს ონლაინ ფორმატში. 
 • ანაზღაურების დეტალები: 1632 ლარი (გადასახადების ჩათვლით; აღნიშნული ჰონორარი წარმოადგენს ტრენერისთვის განკუთვნილ მაქსიმუმს). 

თუ თქვენი მონაცემები აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ CV და ტრენინგების ჩატარების გამოცდილების დამადასტურებელი ინფორმაცია (არსებობის შემთხვევაში) შემდეგ მისამართზე: [email protected] 

არ გამოგრჩეთ სათაურის ველში ვაკანსიის დასახელების მითითება. დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს. 

განცხადებების მიღების ბოლო ვადა: 14 ივლისი, 2022 

გისურვებთ წარმატებებს! 

Shapeევროკოდები ეს არის ევროპული სტანდარტები (ჰარმონიზებული ტექნიკური წესები), რომელიც წარმოადგენს შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული (სტრუქტურული) გაანგარიშებისა და დაპროექტების წესებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ეს სტანდარტები შემუშავებულია ევროპის სტანდარტიზაციის კომიტეტის (CEN) მიერ. ევროკოდები შედგება 10 ნაწილისგან, დანომრილი 0-დან 9-მდე (ნაწილები 0, 1, 7 და 8 მოიცავს ყველა ტიპის კონსტრუქციას, ხოლო ნაწილები 2, 3, 4, 5, 6 და 9 ცალკეული სამშენებლო მასალით დაპროექტების წესებს). ევროკოდების მიზანია: დაადგინოს შენობა-ნაგებობების მექანიკური სიმტკიცის, მდგრადობის და უსაფრთხოების წესები, ასევე, მზიდი კონსტრუქციის სახანძრო მედეგობის წესები ევროკავშირში მოქმედი წესების შესაბამისად, ასევე, დაადგინოს ერთიანი წესები მშენებლობისა და პროექტირებისთვის. 

ტრენინგის მონაწილის პროფილი: 21-35 წლის, ინჟინრები (ბაკალავრის დიპლომით), რომლებსაც აქვთ  გამოცდილება პროექტირების მიმართულებით (სამშენებლო, საპროექტო, საექსპერტო ან საზედამხედველო ორგანიზაციაში); აგრეთვე, ფლობენ ინგლისური ენას მინიმუმ საშუალო დონეზე.