ტრენინგი – პროფესიონალი ხარჯთაღმრიცხველების განვითარების პროგრამა

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA აცხადებს განაცხადების მიღებას “პროფესიონალი ხარჯთაღმრიცხველების განვითარების პროგრამაზე”, რომელიც ხარჯთაღმრიცხველთა – სამშენებლო სექტორში ერთ-ერთ ყველაზე დეფიციტურ სპეციალისტთა, კვალიფიკაციის ამაღლებას ითვალისწინებს. პროექტი ხორციელდება USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში. 

დეტალური ინფორმაცია ტრენინგის შესახებ: პროექტის ფარგლებში ჩასატარებელი სასწავლო პროგრამა მოიცავს: ხარჯთაღრიცხვისა და დანახარჯების კონტროლის საფუძვლებს, ხარჯთაღრიცხვის პრინციპებს ბეტონის სამუშაოებში, საინჟინრო ქსელში, გზის მშენებლობაში, მიწის სამუშაოებში და სხვა. 

თარიღი: ოქტომბერი – თებერვალი, 2022 

ხანგრძლივობა:  

  • თეორიული სწავლება: 60 საკონტაქტო საათი (30 შეხვედრა)  
  • პრაქტიკული სწავლება: 2 თვე  

პრაქტიკული სწავლება დაყოფილია ორ ნაწილად და მოიცავს: 

  • პრაქტიკას (On job training), რაც მოიაზრებს მონაწილეთა ჯგუფებში (4-5 მონაწილე) განაწილებას წინასწარ შერჩეულ კომპანიებში/სახელმწიფო ორგანიზაციებში პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით; 
  • Capstone Project – პრაქტიკული სწავლების დროს მონაწილე შეასრულებს „რეალურ პროექტს“, რომელსაც შეაფასებს პრაქტიკული სწავლების ინსტრუქტორი. პროექტის წარმატებით შესრულების შემთხვევაში, მონაწილეთა ჯგუფი მას წარადგენს ფინალურ ღონისძიებაზე. 

ტრენინგების გამართვის ადგილი: ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის სატრენინგო დარბაზი, ლუბლიანას 13ბ, თბილისი. 

ტრენინგის საფასური: მონაწილეობა სრულადაა დაფინანსებული USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამისა და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ. 

სავალდებულო მოთხოვნები მონაწილეთათვის: 

  • ასაკი – 21-40 წელი*, რომელიც განპირობებულია პროექტის სამიზნე აუდიტორიის მკაცრად განსაზღვრული ასაკიდან; 
  • ბაკალავრის დიპლომი ინჟინერიაში; 
  • სასურველია, აპლიკანტს ჰქონდეს სამშენებლო მოედანზე მუშაობის გამოცდილება;   
  • სასურველია, აპლიკანტს ჰქონდეს ხარჯთაღმრიცხველად მუშაობის გამოცდილება; 
  • ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნა; 
  • MS Excel-ის საბაზისო დონეზე ცოდნა (შეფასდება ტრენინგის დაწყებამდე). 

თუ თქვენი მონაცემები აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გთხოვთ შეავსოთ შემდეგი სარეგისტრაციო ბმული არაუგვიანეს 2022 წლის 5 სექტემბრისაhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtpR0Swd4Ay2QRvzK9VmhcVaLBneNk_fNNBK1zJd6cisK3Q/viewform 

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია. დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებთანაც, შესაძლოა, ჩატარდეს დამატებითი გასაუბრება. 

გისურვებთ წარმატებებს! 

კანდიდატი არაუმეტეს 40 წლის უნდა იყოს ამ განცხადების გამოქვეყნების დღეს.