ტრენერთა ტრენინგი – ევროკოდების ძირითადი პრინციპები

“ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია/ICCA” ახალგაზრდა პროფესიონალებისთვის აცხადებს განაცხადების მიღებას სასერტიფიკატო ტრენინგპროგრამაზე ევროკოდების ძირითადი პრინციპების შესწავლის მიმართულებით.

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო წარმართავს სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის (CEN) მიერ შემუშავებული სამშენებლო კოდების (ევროკოდები*) თარგმნისა და საქართველოში დანერგვის პროცესს. შედეგად, ევროკოდები (ეროვნულ დანართებთან ერთად), მომავალში ჩაანაცვლებს საქართველოში დღეს მოქმედ საბჭოთა სამშენებლო ნორმებსა და წესებს აღნიშნულ რეფორმასთან დაკავშირებით, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია (ICCA), USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით, ახორციელებს პროექტს “ევროკოდების ადაპტაციის მხარდაჭერა ახალგაზრდა პროფესიონალთა სასწავლო პროგრამების მეშვეობით”.

დეტალური ინფორმაცია აღნიშნული ტრენერთა ტრენინგის შესახებ:

თარიღი: სექტემბერი – ნოემბერი, 2022. ჯამში 62.5 საკონტაქტო სთ. საორიენტაციოდ, 25 შეხვედრა.

ტრენინგების გამართვის ადგილი: ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის სატრენინგო დარბაზი, ლუბლიანას 13ბ, თბილისი.
ტრენინგის საფასური: მონაწილეობა სრულადაა დაფინანსებული USAID-ის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამისა და ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მიერ.

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში, მონაწილეებს გადაეცემათ ტრენერთა ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი. მონაწილეთაგან ოთხი საუკეთესო ჩაერთვება პროექტის ფარგლებში დამატებით აქტივობებში.

იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული სწავლება ტრენერთა ტრენინგს წარმოადგენს, წარმატებული მონაწილეები, პროექტის შემდეგ ფაზაში, თავად ჩაატარებენ მომდევნო საპილოტე ტრენინგებს. შესაბამისად, ტრენინგზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა პრეზენტაციის უნარების ამაღლებას.

სავალდებულო მოთხოვნები მონაწილეთათვის:

** ასაკი – 21-35 წელი**, რომელიც განპირობებულია პროექტის სამიზნე აუდიტორიის მკაცრად განსაზღვრული ასაკიდან;
** ბაკალავრის დიპლომი ინჟინერიაში;
** გამოცდილება პროექტირების მიმართულებით სამშენებლო, საპროექტო, საექსპერტო ან საზედამხედველო ორგანიზაციაში;
** ინგლისური ენის მინიმუმ საშუალო დონეზე ცოდნა.

თუ თქვენი მონაცემები აკმაყოფილებს ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს, გთხოვთ შეავსოთ შემდეგი სარეგისტრაციო ფორმა არაუგვიანეს 2022 წლის 30 ივნისისა

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRaLCfT2fgUlHR6G1yZ8xLwVyQBDdP1RrC-OzD_bEHQ_3zKA/viewform

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია. დავუკავშირდებით მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებს, რომლებთანაც, შესაძლოა, ჩატარდეს დამატებითი გასაუბრება.
გისურვებთ წარმატებებს!

*ევროკოდები ეს არის ევროპული სტანდარტები (ჰარმონიზებული ტექნიკური წესები), რომელიც წარმოადგენს შენობა-ნაგებობების კონსტრუქციული (სტრუქტურული) გაანგარიშებისა და დაპროექტების წესებს ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის. ეს სტანდარტები შემუშავებულია ევროპის სტანდარტიზაციის კომიტეტის (CEN) მიერ. ევროკოდები შედგება 10 ნაწილისგან, დანომრილი 0-დან 9-მდე (ნაწილები 0, 1, 7 და 8 მოიცავს ყველა ტიპის კონსტრუქციას, ხოლო ნაწილები 2, 3, 4, 5, 6 და 9 ცალკეული სამშენებლო მასალით დაპროექტების წესებს).

ევროკოდების მიზანია: დაადგინოს შენობა-ნაგებობების მექანიკური სიმტკიცის, მდგრადობის და უსაფრთხოების წესები, ასევე, მზიდი კონსტრუქციის სახანძრო მედეგობის წესები ევროკავშირში მოქმედი წესების შესაბამისად, ასევე, დაადგინოს ერთიანი წესები მშენებლობისა და პროექტირებისთვის.

** კანდიდატი არაუმეტეს 35 წლის უნდა იყოს ზემომდებარე განცხადების გამოქვეყნების დღეს.