სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია იწყებს განაცხადების მიღებას “სახელმწიფო შესყიდვები”-ს სატრენინგო კურსზე მონაწილეთა რეგისტრაციაზე.

ტრენინგს გაუძღვებიან მაღალკვალიფიციური და მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ტრენერები, ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი და დათო ჯაიანი, რომლებიც გააჩნიათ შესყიდვების სააგენტოში (მათ შორის შესყიდვების სააგენტოს ტრენინგ ცენტში ტრენერად) მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება.

კურსის ხანგრძლივობა: კურსი შედგება 5 შეხვედრისაგან, თითოეული შეხვედრა მოიცავს 3 სატრენინგო საათს;
ტრენინგის დღეები: 8, 10, 13, 15 და 17 მაისი;
ტრენინგის დაწყების/ დასრულების დრო: 18:30-დან 22:00-მდე (30 წუთი შესვენების გათვალისწინებით);

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

სახელმწიფო შესყიდვების სისტემის მოწყობის კონცეფცია (შესყიდვების სისტემა, შესყიდვებთან დაკავშირებულ ინსტრუმენტები და შესაბამისი ინფორმაციის მიღების კონკრეტული წყაროები);
სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელი კანონმდებლობის და შესყიდვის საშუალებების მიმოხილვა;
ელექტრონული ტენდერი და ტენდერის მიმდინარეობასთან დაკავშირებული წესები;
სატენდერო პირობები და მათ შედგენასთან დაკავშირებული წესები;
ელექტრონულ ტენდერში მონაწილეობა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკული საკითხები;
ტენდერის შერჩევა-შეფასების ეტაპი;
სატენდერო პირობები და მათ შედგენასთან დაკავშირებული საკითხები;
შავი და თეთრი სია;
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მეთოდური მითითებები და რეკომენდაციები;
დავების განხილვის საბჭო (საბჭოს საქმიანობა, არსებული წესები, დღესდღეობით არსებული პრაქტიკა და ქეისები);
სამშენებლო სფეროში გამოცხადებულ ტენდერებთან დაკავშირებული თავისებურებები;
სახელმწიფო შესყიდვების ზოგადი ტენდენციები და სამომავლო ცვლილებები;

ტრენინგ-კურსში მონაწილეობისათვის, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია აღნიშნულ ბმულზე არაუგვიანეს 3 მაისისა:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLzpfUSf9ZjvBSQ-TjZeJnbeKYuIeRrAkbLDpmB-QJjjj2Tw/viewform

ტრენინგში მონაწილეობის საფასური: 250 ლარი.
წევრი კომპანიების წარმომადგენელთა მონაწილეობის ხარჯებს სრულად დაფარავს ასოციაცია.
ტრენინგის ჩატარების ადგილი: ლუბლიანას ქ.13ბ