“პროექტის მართვა მშენებლობაში” – დასრულდა პირველი ნაკადის პროგრამა

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის და “მართვის აკადემიის” ერთობლივი სატრენინგო კურსის “პროექტის მართვა მშენებლობაში” პირველი ნაკადის პროგრამა დასრულდა. მონაწილეებს ასოციაციისა და “მართვის აკადემიის”
სერტიფიკატები გადაეცათ.

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის პრიორიტეტულ მიმართულებას, სხვა სერვისებთან ერთად, წარმოადგენს საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზირებული სასწავლო კურსების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების პროგრამის შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სწორედ აქედან გამომდინარე „მართვის აკადემიასთან“ კოლაბორაციით, ასოციაციის მიზანია, კონკრეტული შემოთავაზებული კურსით ხელი შეუწყოს სამშენებლო სექტორში დასაქმებული კადრების: საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერების, პროექტის მენეჯერების კვალიფიკაციის ამაღლებას.

მომდევნო ნაკადზე განაცხადების მიღება უახლოეს მომავალში გამოცხადდება.