ონლაინ ტრენინგი: ცვლილებები საბაჟო კანონმდებლობაში

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია გთავაზობთ ონლაინ ტრენინგს თემაზე: ცვლილებები საბაჟო პროცედურებსა და შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასურებში.

ტრენინგი სამ საათს მოიცავს და მონაწილეები გაეცნობიან შემდეგ საკითხებს:

  1. ცვლილებები საბაჟო კოდექსში;
  2. ცვლილებები ფინანსთა მინისტრის #257 ბრძანებაში „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციების დამტკიცების თაობაზე“;
  3. ცვლილებები მთავრობის #96 დადგენილებაში „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების დამტკიცების შესახებ”.

ტრენინგ კურსს გაუძღვება ტიტე ბოლქვაძე, საგადასახადო-საბაჟო საქმის მაგისტრი.

თარიღი / დრო: 29 ივლისი, 17:00 – 20:00.

ტრენინგის გამართვის ადგილი: ონლაინ შეხვედრების პლატფორმა Zoom-ი.

საფასური: 150 ლარი. ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია საკუთარ წევრებს დაუფარავს ტრენინგის სრულ ღირებულებას.

მონაწილეთა რაოდენობა შეზღუდულია.

გთხოვთ, დაინტერესების შემთხვევაში, არაუგვიანეს 28 ივლისისა, დაგვიდასტუროთ თქვენი მონაწილეობა ამ შევსებული ფორმით.

მონაწილეებს გადაეცემათ ტრენინგის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.