“ინსი” და “ანაგი”პროფესიული პროგრამების მხარდაჭერის პროცესში

კოლეჯ “სპექტრში” აპლიკანტების შერჩევის პროცესი 2022 წლის მიღებისათვის, 5 სექტემბრიდან 9 სექტემბრამდე მიმდინარეობდა. მასში ICCA-ს წევრი კომპანიების: “ინსისა” და “ანაგის” წარმომადგენლები აქტიურად იყვნენ ჩართულები სხვადასხვა მიმართულების შესარჩევი კომისიის წევრების სახით.

ICCA , წევრ კომპანიებთან ერთად, აქტიურად უჭერს მხარს პროფესიული განათლების განვითარებას და ამ მიმართულებით მუდმივად სექტორს სთავაზობს სხვადასხვა აქტივობებს.