ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია USAID ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით პროექტს იწყებს

“ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია” ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო სააგენტოს (USAID)  ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხარდაჭერით და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან თანამშრომლობით, იწყებს პროექტის განხორციელებას, რომლის მიზანიცაა იმ პროცესების მხარდაჭერა, რომელსაც საქართველო ძველი საბჭოთა სამშენებლო სტანდარტების ევროპული თანამედროვე სტანდარტებით ჩანაცვლებისას საჭიროებს. პროექტი მიმდინარე პროცესის შეუფერხებელ და მოქნილ განხორციელებას შეუწყობს ხელს. 

ასოციაცია მოწვეული ექსპერტებისა და ეკონომიკის სამინისტროს ჩართულობით, შეიმუშავებს გადამზადების სპეციალურ სასწავლო პროგრამას, ევროკოდების მიმართულებით. აღნიშნული პროგრამა სიახლეა საქართველოსთვის და ის პირველად სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში განხორციელდება. 

გადამზადების პროგრამა მოიცავს TOT ტრენინგებს, რომელიც განკუთვნილი იქნება 29 წლამდე ასაკის ახალგაზრდა პროფესიონალი ინჟინრებისათვის.

წარმატებული კურსდამთავრებულები თავად განახორციელებენ შემდგომში უკვე საპილოტე ტრენინგებს  შესაბამისი პროგრამების მქონე პარტნიორ უნივერსიტეტებში.