ასოციაცია სამშენებლო სექტორისათვის განკუთვნილ გაიდლაინზე მუშაობს გენდერული მიმართულებით

“გენდერულ ნიადაგზე ძალადობისა და შევიწროების საკითხების პრევენცია და აღმოფხვრა სამშენებლო ინდუსტრიაში” –  ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია აღნიშნული მიმართულებით CIPE-ის დახმარებით პროექტს ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებისათვის TOT ტრენინგის თვის დასაწყისში ჩატარდა. სამომავლოდ, დაგეგმილია მონაწილეების მიერ სამი საპილოტე ტრენინგის ჩატარება კომპანიებში. ამავე პროექტის ფარგლებში, ამჟამად სპეციალურად სამშენებლო სექტორისათვის განკუთვნილ გაიდლაინზე მიმდინარეობს მუშაობა:

ანა საბახტარიშვილი, ICCA-ს აღმასრულებელი დირექტორი: “გაიდლაინი განკუთვნილი იქნება სამშენებლო სექტორისათვის და მორგებული იქნება უშუალოდ დარგის სპეციფიკაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი, საჭიროა სექტორისათვის, იმისათვის, რომ მაღალი სტანდარტის სამუშაო გარემო შევქმნათ სამუშაო ადგილებზე. მოხარული ვარ, რომ პროექტი გვაძლევს საშუალებას, ჩვენი წვლილი შევიტანოთ გარემოს გაუმჯობესებაში, გენდერული ასპექტების ჭრილში.”