ახალი წევრი ასოციაციაში – ატლას კორპ ჯორჯია

წარმოადგენს EPIROC-ის (ძველი დასახელება Atlas Copco Mining and Rock Excavation Division) ოფიციალურ წარმომადგენელს საქართველოში და ის 6 წელია, რაც აქტიურად ოპერირებს ქართულ ბაზარზე.კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს საბურღი დაზგების, მათი სათადარიგო და ცვეთადი მასალების იმპორტი და რეალიზაცია საქართველოში.
კომპანიის შესახებ დამატებითი დეტალები იხილეთ აქ.