სპექტრი

ასოციაციასა და საზოგადოებრივ კოლეჯ „სპექტრ“-ს შორის, პროფესიული განათლების განვითარების, კოლეჯისა და ასოციაციის ორმხრივი ურთიერთობებისა და საერთო ინტერესების გათვალისწინებით, გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

მემორანდუმის ფარგლებში, კოლეჯის მასწავლებელთა/სტუდენტთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სიახლეების დანერგვის მიზნით ხორციელდება ერთობლივი პროექტები – საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავება, სპეციალისტთა გადამზადება, მასწავლებელთა მომზადება და შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების დანერგვა.ასოციაცია კომპეტენციის ფარგლებში, ცდილობს ხელი შეუწყოს კოლეჯის კურსდამთავრებულების დასაქმებასადა პროფესიულ კარიერულ წინსვლას.
დამატებითი ინფორმაცია