საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის გაფორმდა მემორანდუმი. მემორანდუმის მიზანია, განათლების განმახორციელებელსა და კერძო სექტორს შორის ურთიერთთანამშრომლობის განვითარება და მხარეთა ძალისხმევით, შრომის ბაზრის კვალიფიციური კადრებით უზრუნველყოფა.