საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის გამგეობის წევრია.