ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემია

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია “ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიასთან” ერთად გთავაზობთ აკრედიტებულ ტრენინგ კურსს შრომის უსაფრთხოებაში.