ტრენინგი თემაზე „რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე სამშენებლო სექტორისთვის“