ტრენინგი – გზის მშენებლობისა და სტაბილიზაციის მეთოლოგია გზის ჰიდრავლიკური შემკვრელების გამოყენებით