შეხვედრა წყლის სისტემებისა და წყალ გაყვანილობების პროექტებზე მომუშავე კომპანიებთან