სემინარი თემაზე „მენეჯმენტის ფინანსური გადაწყვეტილებები სამშენებლო სექტორში“