სამუშაო შეხვედრა – გერმანული დუალური სწავლების პროგრამების დანერგვა საქართველოში