სამშენებლო სექტორის და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელთა შეხვედრა