მემორანდუმის ხელმოწერა სავაჭრო-სამრეწველო პალატის აკადემიასთან