ასოციაციისა და საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა