ასოციაციის შეხვედრა სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებთან