ასოციაციის და USAID-ის პროექტ G4G-ს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა კერძო და საჯარო სექტორებს შორის