ასოციაციის ახალი წევრების პრეზენტაცია და “ნექსია თიეი”-ს სემინარი კახეთში