აირჩიე პროფესია

აირჩიე პროფესია


პოტენციურ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, შეარჩიოს მისთვის საინტერესო პროფესია, მოიძიოს შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამა (გრძელვადიანი/მოკლევადიანი). ამ პროცესის მარტივად წარსამართად, დაინტერესებულ პირს შეუძლია, გამოიყენოს VET.GE-ს ვებსაიტის სპეციალური განყოფილება.

გთხოვთ, იხილოთ დეტალური ინსტრუქცია საძიებო პლატფორმის ფუნქციების შესახებ:

საძიებო პლატფორმაზე ნახავთ პროგრამების ჩამონათვალს. მოცემულია 9 ძირითადი კატეგორია, „ფართო სფერო“:

 1. ბიზნესი, ადმინისტრირება და სამართალი;
 2. განათლება;
 3. ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა;
 4. ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები;
 5. მომსახურებები;
 6. სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია;
 7. სოციალური მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა და ინფორმაცია;
 8. ხელოვნება, ჰუმანიტარული მეცნიერებები;
 9. ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა.

დაინტერესებულ პირს შეუძლია, სასურველი პროფესიული პროგრამა მოიძიოს ამ კატეგორიების დახმარებით, აგრეთვე, მეტი კონკრეტიკისთვის, გამოიყენოს „პროგრამის ტიპის“ ფილტრი – სასერტიფიკაციო/საკვალიფიკაციო.

 • სასერტიფიკაციო – ამ ველში გაერთიანებულია მოკლევადიანი, პროფესიული მომზადება-გადამზადების პროგრამები;
 • საკვალიფიკაციო – ამ ველში გაერთიანებულია გრძელვადიანი, სადიპლომო პროგრამები.

თუ პოტენციური სტუდენტი არ არის დარწმუნებული სასურველი მიმართულების კატეგორიის სახელში/მის ტიპში, უმჯობესია, ძებნის ფუნქციის გამოყენება.

 • პლატფორმაზე შესვლისას დაინახავთ ველს სახელწოდებით „ძებნა“;
 • თუ პირი ეძებს გრძელვადიან პროგრამას, ჩაწერს დასახელებას. მაგალითად: „ელექტროობა“ – ამ გზით, პლატფორმა აჩვენებს ყველა იმ პროფესიულ დაწესებულებას, რომლებშიც მისთვის სასურველი პროგრამა ისწავლება;
 • ​თუ პირი ეძებს პროფესიული მომზადება-გადამზადების სასერტიფიკატო პროგრამას, ძიების ველში შეუძლია ჩაწეროს კონკრეტული პროფესიის დასახელება. მაგალითად, „ელექტრიკოსი“