სერვისი

კომპანია “სერვისი” დაარსდა 2004 წელს. კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს: მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროექტების შესრულება; წყალარინებისა და წყალმომარაგების ქსელების სარეაბილიტაციო სამუშაოები; ჩამდინარე წყლებისა და გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა; ჭაბურღილების მოწყობა და წყალსაცავი ნაგებობების მშენებლობა;

კომპანიას შესრულებული აქვს დაახლოებით 300-მდე ინფრასტრუქტურული პროექტი მთელი საქართველოს მასშტაბით.

დამატებითი ინფორმაცია