ვაკანსიები
29.01.2020

 
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „თერმორუმი“ აცხადებს შესყიდვებისა და ლოჯისტიკის მენეჯერის ვაკანსიას.
16.12.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „აუდიტესკორტი“ აცხადებს გაყიდვების მენეჯერის ვაკანსიას.
30.07.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ევორდ ჰოლდინგი“ აცხადებს მეგზევე ინჟინრის ვაკანსიას.
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ენსისი“
აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Drilling  აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding  აცხადებს სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს გეოდეზისტის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ვაკანსიას მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე.