ვაკანსიები
19.04.2019

 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, წევრი კომპანიისთვის „ოლ-პი ჯგუფი“ აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
01.03.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“ აცხადებს ტექნიკური განყოფილების ინჟინრის ვაკანსიას.
28.02.2019
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“ აცხადებს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის ვაკანსიას.
28.02.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“  აცხადებს ბუღალტრის ვაკანსიას.
28.02.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ აცხადებს ფონდების მოძიების სპეციალისტის ვაკანსიას.
28.02.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“  აცხადებს სატენდერო დოკუმენტაციის მენეჯერის ვაკანსიას.