ვაკანსიები
16.02.2021
 
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ლ ენდ ლ“ აცხადებს თვითმცლელის მძღოლის ვაკანსიას.
30.12.2020
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ელიტა ბურჯი“ აცხადებს ელექტრიკოსის ვაკანსიას. კომპანიის ძირითადი მიმართულებაა სამშენებლო სამუშაოები და მშენებლობისათვის საჭირო მასალების წარმოება.
23.12.2020
"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას ხარისხის კონტროლის ოფიცრის პოზიციაზე. 
23.12.2020
"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია 1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას საწყობის უფროსის პოზიციაზე.
23.12.2020
"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია  ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია 1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას ხარჯთაღმრიცხველის პოზიციაზე.
23.12.2020

"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი ”საქენერგორემონტი” (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია 1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოს დაცვის ოფიცერი.
23.12.2020
"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია 1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას გვირაბის ინჟინერის პოზიციაზე.
23.12.2020
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია 1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას გეოლოგის პოზიციაზე.
23.12.2020
"ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის" გამგეობის წევრი კომპანია ს.ს. „ენერგონი“ ყოფილი „საქენერგორემონტი“ (ჰიდროენერგეტიკული სამშენებლო კომპანია1956 წლიდან) აცხადებს ვაკანსიას გეოდეზისტის პოზიციაზე.