სტრატეგია 2021-2025


ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციის მისიაა, დაიცვას წევრი კომპანიების ინტერესები, ხელი შეუწყოს მათი კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, სამშენებლო სექტორში თანამედროვე ტექნოლოგიების, სტანდარტების დანერგვას, ბაზრის გაჯანსაღებასა და სამშენებლო სექტორის გრძელვადიანი განვითარებას.

ადვოკატირება, ლობირება

განათლება, კვლევა და ადამიანური კაპიტალის განვითარება

ნეთვორქინგი

პროფესიული მხარდაჭერა და სხვა შეთავაზებები

ორგანიზაციული განვითარება