ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასა და აუდიტორულ კომპანია NEXIA TA-ს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად,