სამშენებლო კომპანია "ფერი" დაარსდა 1991 წელს. კომპანიის საქმიანობაა: ენერგეტიკის, ჰიდროტექნიკური და მელიორაციული
კომპანია “ანაგი“ დაარსდა 1989 წელს. ამპერიოდის განმავლობაში კომპანიას 300-მდე მსხვილი პროექტი აქვს შესრულებული. მათ შორის:
შპს "არალი"-ს საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს მშენებლობა; კერძოდ: გზებისა და ხიდების მშნებელობა/რეაბილიტაცია,
შპს „დინ გრუპი“ დაარსდა 2014 წელს. ამ დროისთვის კომპანიის ძირათად საქმიანობას ტექნიკის იჯარა და ბეტონის რეალიზაცია წარმოადგენდა.
სამშენებლო კომპანია შპს „ლ ენდ ლ“-ი შეიქმნა 2013 წლის აპრილში. კომპანიამ შეიძინა სამშენებლო ტექნიკა და პირველ წელს ახორციელებდა
კომპანია "სერვისი" დაარსდა 2004 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროექტების შესრულება. „სერვისს“
სს ,,სპეცჰიდრომშენი'' ჩამოყალიბდა 1995 წლის 8 დეკემბერს, ტრესტ ,,საქჰიდროენერგომშენთან" არსებულ საინჟინრ
კომპანია „ჯიარჯი“ (GRGroup) დაფუძნდა 2013 წელს, მისი ძირითადი საქმიანობის სფერო გახლავთ ინფრასტრუქტურული
შ.პ.ს. „ელიტ მოტორსი“ საქართველოს ბაზარზე 2007 წლიდან მოღვაწეობს და სამშენებლო ტექნიკის სფეროში ერთ-ერთი ლიდერი კომპანიაა.