საქართველოს ბანკი

„საქართველოს ბანკი“ მის კლიენტებს სთავაზობს კორპორაციული და საცალო საბანკო, ასევე ინვესტიციების მართვის მომსახურების ფართო სპექტრს. 2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, „საქართველოს ბანკი“ ემსახურებოდა დაახლოებით 2.5 მილიონ მომხმარებელს.  271  სერვისცენტრის, 890  ბანკომატისა და 3,177 გადახდის აპარატისგან შემდგარი ქსელის, ასევე დისტანციური საბანკო მომსახურების პლატფორმისა და თანამედროვე სატელეფონო ცენტრის მეშვეობით.
"საქართველოს ბანკი“ საქართველოში ფლობს აქტივების საბაზრო წილის 34.3%-ს სესხების საბაზრო წილის 34.6%-ს და კ
ლიენტთა დეპოზიტების  საბაზრო წილის 33.9%(2019 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით, ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის მიწოდებული ფინანსური ინფორმაციის თანახმად). 


დამატებითი ინფორმაცია