თეგეტა რენტალს

„თეგეტა რენტალსი“, „თეგეტა მოტორსის“ ახალი ბიზნეს მიმართულებაა, რომელიც 2018 წელს დაარსდა.

 

კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს:

 • სამშენებლო და სპეც ტექნიკის იჯარას გამოცდილი ოპერატორებით, როგორც დღიური ასევე გრძელვადიანი საჭიროებისთვის.
 • ტექნიკით მომსახურებას მიწის სამუშაოების და ინერტული მასალების ტრანსპორტირების მიმართულებით:
 • ქვაბულის ამოღება;
 • სამშენებლო მოედნის მოწყობა;
 • ქვაღორღის შეტანა/დამუშავება;
 • ინერტული მასალების ტრანსპორტირება.
 • ფლიტი დაკომპლექტებულია შემდეგი სახეობის ტექნიკით:
 • თვითმცლელები
 • მუხლუხა ექსკავატორები
 • ბორბლიანი ექსკავატორები
 • ექსკავატორ დამტვირთველები
 • ვიბრო სატკეპნები
 •  ბულდოზერები
 •  გრეიდერები
 • დამტვირთველები
 • ლაფეტი

„თეგეტა რენტალსის“ უპირატესობებია:

ოპერატორები - ტექნიკის ოპერირება ხდება კვალიფიციური და გამოცდილი ოპერატორებით;

დაზღვევა და GPS - ტექნიკა დაზღვეულია და აღჭურვილია GPS სისტემით და საწვავმზომებით;

ჩანაცვლება - ტექნიკის მწყობრიდან გამოსვლის შემთხვევაში ხდება მისი ოპერატიული რემონტი ან ჩანაცვლება;

პირობები - გადახდის მოქნილი პირობა და კონკურენტული ფასი;

ლოკაცია - იჯარა/მომსახურების გაწევა შესაძლებელია საქართველოს ნებისმიერ რეგიონში;

ტრანსპორტირება - საჭიროების შემთხვევაში ტექნიკის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა (მობილიზაცია/დემობილიზაცია);

საწვავი - ტექნიკის იჯარით გაცემა როგორც საწვავის გარეშე ასევე საწვავის ჩვენი უზრუნველყოფით;

სერვის პარტნიორი - ტექნიკას სერვისები სრულად უტარდება თეგეტა მოტორსის ცენტრებში.