კომპანია „დიკა 2010“-ს საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია: მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რემონტი. 
კომპანია 2010 წლის მაისში დაფუძნდა და მას შემდეგ არაერთი მნიშნელოვანი პროექტი აქვს შესრულებული.

 
კომპანია 2020 წელს მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალი ინჟინერ-მშენებლების − თეიმურაზ გელაშვილისა და ოთარ დავითაძის მიერ დაარსდა. კომპანიის მისიაა, შენობა-ნაგებობების პროექტირება, სრული სამშენებლო პროცესის მართვა, სამშენებლო მენეჯმენტი და კონსალტინგი, ინოვაციური ტექნოლოგია BIM-ის გამოყენებით განხორციელდეს.

იორკ თაუერსი არის ერთ-ერთი უმსხვილესი და სწრაფად მზარდი სამშენებლო კომპანია საქართველოში. ის დაარსდა 2016 წელს და მალევე შეძლო საერთაშორისო ნდობის მოპოვება სამშენებლო სექტორში.

ქართული სამშენებლო მასალების კლასტერი (GCMC) აერთიანებს მცირე და საშუალო საწარმოებს, რომლებიც მოღვაწეობენ საქართველოს სამშენებლო სექტორში - ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან ინდუსტრიაში.

კომპანია "ჰაიდელბერგცემენტი" სამშენებლო მასალების წარმოების აღიარებული ლიდერია გლობალურ ბაზარზე.
"ჰაიდელბერგცემენტი" საქართველოში 2006 წლიდან ოპერირებს და წარმოადგენს წამყვან ბრენდს ცემენტის და ბეტონის ადგილობრივ ბაზარზეც. 
კომპანია „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ წარმოადგენს A ტიპის ინსპექტირების ორგანოს, რომელიც აკრედიტირებულია სსიპ  “აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო, აკრედიტაციის ცენტრი”-ს მიერ სსტ ISO/IEC 17020:2012/2013 საერთაშორისო  სტანდარტის შესაბამისად და

ციტადელის ისტორია 2011 წლიდან, სამშენებლო მასალების იმპორტით იწყება. კომპანიამ ამ დროის მანძილზე, ქართულ ბაზარზე მნიშვნელოვანი ადგილი დაიკავა.

 
NTS - პროფესიონალთა კარგად ორგანიზებული გუნდია, მრავალწლიანი გამოცდილებით. კომპანიის მთავარი კრედო ცოდნის მუდმივი განახლებაა.  რისთვისაც, მუდმივად მონაწილეობს საერთაშორისო გამოფენებსა თუ კონფერენციებში და სწრაფად იზიარებს მეცნიერულ და ტექნოლოგიურ პროგრესს.

კომპანია CIC ჯგუფი (ქრიათივ იმფრეშენს კავკასუს)1999 წელს დაარსდა. წლების განმავლობაში განხორციელებული პროექტების მეშვეობით, კომპანიამ დიდი ავტორიტეტი მოიხვეჭა სამშენებლო/სარემონტო სფეროში.
CIC Group გამოირჩევა ინოვაციური მიდგომებით, ევროპული სტილის მენეჯმენტით, შესაბამისი ხარისხის სტანდარტით და მაღალკვალიფიციური კადრებით.