ვაკანსიები
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ენსისი“
აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Drilling  აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding  აცხადებს სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს გეოდეზისტის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ვაკანსიას მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე.
19.04.2019

 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, წევრი კომპანიისთვის „ოლ-პი ჯგუფი“ აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
01.03.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“ აცხადებს ტექნიკური განყოფილების ინჟინრის ვაკანსიას.
28.02.2019
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“ აცხადებს შრომის უსაფრთხოების მენეჯერის ვაკანსიას.
28.02.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“  აცხადებს ბუღალტრის ვაკანსიას.