ვაკანსიები
30.07.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ევორდ ჰოლდინგი“ აცხადებს მეგზევე ინჟინრის ვაკანსიას.
20.06.2019

ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის (GIZ) მხარდაჭერით, პროგრამის “კერძო სექტორის განვითარება და პროფესიული განათლება სამხრეთ კავკასიაში” ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს: საავტომობილო გზების მშენებლის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამისთვის - პროფესიული სტუდენტის სახელმძღვანელოს ავტორების შესარჩევად.
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „ენსისი“
აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
04.06.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Drilling  აცხადებს პროექტის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“ ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding  აცხადებს სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაციის მენეჯერის ვაკანსიას.
22.05.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს გეოდეზისტის ვაკანსიას.
22.05.2019

 
„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - Award Holding აცხადებს ვაკანსიას მარკეტინგის მენეჯერის პოზიციაზე.
19.04.2019

 „ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, წევრი კომპანიისთვის „ოლ-პი ჯგუფი“ აცხადებს ხარჯთაღმრიცხველის ვაკანსიას.
01.03.2019

„ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია“, ასოციაციის წევრი კომპანიისთვის - „მამისონი“ აცხადებს ტექნიკური განყოფილების ინჟინრის ვაკანსიას.