ასოციაციის შესახებ

საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე მოქმედმა სამშენებლო კომპანიებმა,  2015 წელს დააფუძნეს ა(ა)იპ "ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია".


ასოციაციის მიზანია, უზრუნველყოს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა, სამშენებლო კომპანიების პრესტიჟზე ზრუნვა, სამშენებლო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა წინადადებისა და რეკომენდაციების მომზადება.
ასევე, საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით, კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზირებული სასწავლო კურსების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრების შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სხვა.

ასოციაციის წევრთა სია


გამგეობის წევრები:


შპს „დაგი“
შპს „ელიტა ბურჯი“
შპს „ენსისი“
შპს „ინ-სი“
სს  „ენერგონი"
შპს „ფერი“
შპს „ანაგი“

 
წევრები:


შპს „არალი“
შპს „ბაზალტ ფაიბერს“
შპს „დინ გრუპი“
შპს „დორო გრუპი“
შპს „თბილი სახლი“
შპს „ელ ენდ ელი“
ა(ა)იპ „მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია“
შპს „პალადა“
შპს „სერვისი“
სს „სპეცჰიდრომშენი“
შპს „ჯიარჯი“
ტრანსმშენი

ასოცირებული წევრები:

შპს „ბაუერ ჯორჯია ფაუნდეიშენ სპეციალიტს“

შპს „ელიტ მოტორსი“
შპს „ნექსია თიეი“
შპს "ჯეოტურანი"
შპს "მამისონი"
სს „თიბისი ბანკი“
შპს „მოულ გრუპი“
შპს „ფოლადის სახლი“
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“
შპს „ნოვა“
შპს „ჯიარსი“
შპს „პლანეტ პერფექტო“
შპს „საგა“
შპს "UG Investment"
შპს "საფკო"
სს საქართველოს ბანკი
თიბისი ლიზინგი
სს ლიბერთი ბანკი
შპს ჯეოინვესტი
სს სადაზღვევო კომპანია ალფა
თეგეტა კონსტრაქშენ ექუიფმენთ
ოლ-პი ჯგუფი
Domson’s Engineering
მინერალი
სამშენებლო ლაბორატორია
ენეტეი
Belo & Company
ეგალი
ლეგი
შპს "პრაიმ ბეტონი"
შპს  "ატლას კორპ ჯორჯია"
ჯითისი ჯგუფი