ასოციაციის შესახებ
საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე მოქმედმა სამშენებლო კომპანიებმა, 2015 წელს დააფუძნეს ა(ა)იპ "ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია". ასოციაციის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა, სამშენებლო კომპანიების პრესტიჟზე ზრუნვა, სამშენებლო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა წინადადებისა და რეკომენდაციების მომზადება.
ასევე, საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზირებული სასწავლო კურსების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრების შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სხვა.
ასოციაციის წევრთა სია


  • გამგეობის წევრები:

შპს „დაგი“
შპს „ელიტა ბურჯი“
შპს „ენსისი“
შპს „ინ-სი“
შპს „კავკასუს როუდ პროჯექტ“
სს  „საქენერგორემონტი“

  • წევრები:

შპს „ანაგი“

შპს „არალი“
შპს „ბაზალტ ფაიბერს“
შპს „ბორან მაინინგი“
შპს „დინ გრუპი“
შპს „დორო გრუპი“
სს „ერისიმედი“
შპს „თბილი სახლი“
შპს „ელ ენდ ელი“
ა(ა)იპ „მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია“
შპს „პალადა“
შპს „სერვისი“
სს „სპეცჰიდრომშენი“
შპს „ჯეუ გრუპი“
შპს „ჯიარჯი“
შპს „საგა“
შპს „ენერჯი“
შპს „პლანეტ პერფექტო“
შპს „ჯიარსი“
შპს "მამისონი"


  • ასოცირებული წევრები:

შპს „ბაუერ ჯორჯია ფაუნდეიშენ სპეციალიტს“

შპს „ელიტ მოტორსი“
შპს „კუბიკი“
შპს „ნექსია თიეი“
შპს "ჯეოტურანი"
სს „თიბისი ბანკი“
შპს „მოულ გრუპი“
შპს „ფოლადის სახლი“
შპს „საქართველოს სალიზინგო კომპანია“
შპს „HSE სერვის ჯგუფი“
შპს „ნოვა“
შპს "ბილდინგ ჰაუსი"
შპს "UG Investment"
შპს "საფკო"