ასოციაციის შესახებ
საქართველოს სამშენებლო ბაზარზე მოქმედმა სამშენებლო კომპანიებმა, 2015 წელს დააფუძნეს ა(ა)იპ "ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია". ასოციაციის მიზანია უზრუნველყოს სამშენებლო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების უფლებებისა და ინტერესების დაცვა, მათი სამართლებრივი გარანტიებისა და საქმიანობის კოორდინაციის ხელშეწყობა, სამშენებლო კომპანიების პრესტიჟზე ზრუნვა, სამშენებლო ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესების, ჯანსაღი კონკურენციის უზრუნველყოფის მიზნით სხვადასხვა წინადადებისა და რეკომენდაციების მომზადება.

ასევე, საქართველოში სამშენებლო ბიზნესის განვითარების მიზნით კადრების მომზადება და გადამზადება; სპეციალიზირებული სასწავლო კურსების, პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრების შექმნა და მართვა; ასოციაციის წევრი კომპანიების სერტიფიცირებული კადრებით უზრუნველყოფა და სხვა.
ასოციაციის წევრთა სია

  • გამგეობის წევრები:
შპს "დაგი"
შპს "ელიტა ბურჯი"
შპს "ენსისი"
შპს "ინ-სი"
შპს "კავკასუს როუდ პროჯექტ"
სს „საქენერგორემონტი“
შპს "ფერი"

შპს "ანაგი"
შპს „ალიანსი“
შპს „არალი“
შპს "ბაზალტ ფაიბერს"
შპს „ბორან მაინინგი“
შპს „დინ გრუპი“
შპს "დორო გრუპ"
სს "ერისიმედი"
შპს "ზიმო"
შპს "თბილი სახლი"
სს „კავკასავტომაგისტრალი“
შპს "კომფორტმშენ XXI"
შპს "ლ. ენდ ლ"
ა(ა)იპ “მშენებლობის ინსპექტირების აკრედიტებულ პირთა ასოციაცია“
შპს „ნიუ ბილდინგ ენერჯი“
შპს "პალადა"
შპს "რებას"
შპს "სამშენებლო კომპანია N1"
შპს "სერვისი"
სს "სპეცჰიდრომშენი"
სს "ტრანსმშენი"
შპს "წყალკანალრემმშენი"
შპს "ხომერიკი და კომპანია"
შპს „ჯორჯიან ენერჯი“
შპს "ჯეუ გრუპი"
შპს "ჯიარჯი"
შპს „B.N.G.”