ს.ს. ერისიმედი წარმოადგენს სპეციალიზირებულ სამშენებლო-სამონტაჟო კომპანიას, მრავალწლიანი ისტორიით. 1995 წელს, ორგანიზაცია
კომპანია „თბილი სახლი“ დაარსდა 2001 წელს. ამ პერიოდის განმავლობაში, კომპანიას შესრულებული აქვს დაახლოებით 1300 პროექტი. მათ შორის არის
სააქციო საზოგადოება „კავკასავტომაგისტრალი“ დაარსდა 1976 წელს. ამ წლების მანძილზე, კომპანიამ რამდენჯერმე შეიცვალა დასახელება და არსებული
შპს „კომფორტმშენ XXI“ დაფუძნდა 2008 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობის სფეროა, სამშენებლო, სამონტაჟო სამუშაოები.
სამშენებლო კომპანია შპს „ლ ენდ ლ“-ი შეიქმნა 2013 წლის აპრილში. კომპანიამ შეიძინა სამშენებლო ტექნიკა და პირველ წელს ახორციელებდა
კომპანია "სერვისი" დაარსდა 2004 წელს. კომპანიის ძირითადი საქმიანობაა მიწისქვეშა კომუნიკაციების პროექტების შესრულება. „სერვისს“
სს ,,სპეცჰიდრომშენი'' ჩამოყალიბდა 1995 წლის 8 დეკემბერს, ტრესტ ,,საქჰიდროენერგომშენთან" არსებულ საინჟინრ
შპს „ხომერიკი და კომპანია“ დაარსდა 2009 წელს. მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს სამშენებლო/სარემონტო სამუშაოების წარმოება.
კომპანია “ჯეუ გრუპი დაარსდა 2008 წელს. თავდაპირველად კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა ტექნიკის იჯარა. 2011