საფკო

შრომის უსაფრთხოების საკონსულტაციო კომპანია ,,საფკო’, 15 წლიანი გამოცდილების მქონე პროფესიონალებით დაკომპლექტებული გუნდია.
საფკოს სერვისები: შრომის უსაფრთხოების მართვის სისტემების დანერგვა და განვითარება კომპანიებში.
IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) ოფიციალური პარტნიორი საქართველოში.
აწარმოებს საერთაშორისო სერთიფიცირებას შრომის უსაფრთხოებაში.
კომპანიებისთვის შესაბამისი შრომის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის შექმნა იმპლემენტაცია.
კომპანიების კონსულტაცია შრომის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტების გათვალისწინებით.
ლოკალური თუ საერთაშორისო ტრეინინგების წარმოება და ბიზნეს საქმიანობაზე მორგება.
შრომის უსაფრთხოების ინსპექციებისა და აუდიტების წარმოება, ანგარიშების მომზადება, ანალიზი და მაკორექტირებელი გეგემების შემუშავება.
სპეციალისტები და სერთიფიცირება: OHSAS180001/ISO450001 Lead Auditors. NEBOSH IGC. IOSH ლიცენზირებული ტრენერები; SSOW-სპეციალიტები. RCA სერთიფიცირებული ინციდენტების გამომძიებლები. ERP-სპეციალისტები. NFPA (National Fire Protection Administration). BOHS (British Occupational Hygiene Society).

დამატებითი ინფორმაცია