შპს ალიანსი
შპს „ალიანსი"-ს საქმიანობის ძირითად სფეროს წარმოადგენს მშენებლობა და რემონტი; კერძოდ: შენობა-ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, ჰიდრონაგებობების, წყალგაყვანილობა-საკანალიზაციო სისტემების, მელიორაციის მშენებლობა/რეაბილიტაცია, საგზაო ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობა, ვენტილაცია-გაგრილების, ელ.სამონტაჟო, სუსტი დენების და სხვა სამუშაოები.
კომპანია საკუთრებაში ფლობს და აწარმოებს შესაბამის პროდუქციას: რკინა ბეტონის ქარხანას და ხე-ტყის საამქროს; ასევე საკუთრებაში გააჩნია მანქანა მექანიზმები.
შპს "ალიანსი" ირიცხება სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თეთრ სიაში.

დამატებითი ინფორმაცია