წყალკანალრემმშენი
შპს „წყალკანალრემმშენი“-ს ისტორია 1965 წლიდან იწყება. 1965 – 1967 წლებში სახელწოდებით „თბილწყალსადენის“ სამმართველო, 1967 – 1997 წლებში -„თბილწყალსადენი“-ს სამმართველოს სარემონტო-სამშენებლო კანტორა, 1997 – 2001 წლებში - შპს „თბილწყალკანალრემმშენი“, 2001 წლიდან კი, „წყალკანალრემმშენი“ მისი არსებობის დიდი ისტორიის მანძილზე, მთელ საქართველოში აწარმოებს წყალსადენ-კანალიზაციისა და სანიაღვრე კანალიზაციის ქსელების რეაბილიტაციას.
შპს „წყალკანალრემმშენის“ გაყვანილია სანიაღვრე და კანალიზაციის ქსელები ქ. თბილისში, სიღნაღში, ქუთაისში, დუშეთში, ფოთში, კასპის რაიონში, ქარელის რაიონში, მცხეთის რაიონში, ონში, მარნეულში, სამტრედიაში, ზუგდიდში და მრავალ სხვა ქალაქსა და რაიონში.

დამატებითი ინფორმაცია