დორო გრუპი
კომპანია „დორო გრუპი“ დაფუძნდა 2016 წელს. მის ძირითად საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს გზების მშენებლობის საერთაშორისო თანამედროვე ტექნოლოგიების და მეთოდოლოგიების დანერგვა და სამშენებლო კომპანიების ჰიდრავლიკური შემკვრელების მომარაგება. აღნიშნული ტექნოლოგია პირველად საქართველოში შემოიტანა კომპანია „დორო გრუპმა“.

დამატებითი ინფორმაცია